top of page
DSC_3626.jpg

Aschuir
 

Beidh aschuir agus táirgí insoláthartha ann de bharr GoGreen, chomh maith le torthaí foghlama agus comhair a mbeidh feabhas ar ghníomhaíocht áitiúil agus ar rialachas comhshaoil feabhsaithe ar fud na dtíortha comhpháirtíochta ann dá mbarr. Is iad seo a leanas na sé aschur:

  • Cúrsa Oiliúna IO1 — Rialachas Áitiúil Comhshaoil le haghaidh an 21ú hAois

  • Treoir IO2: Líonraí agus deiseanna riachtanacha le haghaidh na gníomhaíochta glaise áitiúla

  • Treoir IO3: Treoirphlean le haghaidh réitigh inbhuanaitheachta sa rialachas áitiúil

  • IO4 — Ardán Comhfhoghlama

  • IO5 — Páipéar Beartais

  • IO6 — Tuarascáil Thuata

bottom of page