top of page

Εταίροι

Δήμος Zoersel (BE) - Συντονιστής

Ο Δήμος Zoersel είναι ένας δήμος στο Βέλγιο, με λίγο περισσότερους από 22.000 κατοίκους, που αποτελείται από τρεις υποδημοτικές κοινότητες: Halle, Zoersel και Sint-Antonius. Απέχει 20 χλμ. από την πρωτεύουσα της επαρχίας Αμβέρσα. Η γειτνίαση με αυτή τη λιμενική πόλη εξασφαλίζει ότι υπάρχει μετακίνηση από το Zoersel (κατοικημένη περιοχή) προς την Αμβέρσα (εργασία).

Η ελκυστικότητα του Zoersel για διαμονή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το Zoersel αποτελεί μέρος της πράσινης ζώνης γύρω από την Αμβέρσα. Για παράδειγμα, η περιοχή του Zoersel περιλαμβάνει το Zoerselsbos, το Halse bossen και μέρος του Schijnvallei. Σε αυτές τις περιοχές, η έμφαση δίνεται στην ήπια αναψυχή, όπως το περπάτημα και η ποδηλασία.

Οι προκλήσεις για τη βιωσιμότητα εντοπίζονται κυρίως στον τομέα της κινητικότητας: πώς θα διασφαλίσουμε ότι το αυτοκίνητο θα ανατραπεί και θα αντικατασταθεί από εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον; Πολλά γίνονται επίσης για την αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα νέα οικοδομικά πρότυπα, προκειμένου να καταστούν ενεργειακά ουδέτερες.

 • Website
 • Facebook
 • Twitter

ASPEA - Πορτογαλική Ένωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η ASPEA, η Πορτογαλική Ένωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι μια ΜΚΟ εθνικής εμβέλειας με 1.200 συνδεδεμένα μέλη, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, καθηγητές, ερευνητές, βιολόγοι, κοινωνιολόγοι, τεχνικοί και φοιτητές από διάφορους τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία. Η ASPEA έχει την έδρα της στη Λισαβόνα και εκπροσωπείται σε εθνικό επίπεδο μέσω 5 περιφερειακών αντιπροσωπειών. Το έμμισθο και άμισθο προσωπικό πλήρους απασχόλησης περιλαμβάνει περίπου 30 άτομα.

Η ASPEA διαθέτει 30ετή εμπειρία στους τομείς της εκστρατείας για περιβαλλοντικά θέματα και της υλοποίησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι βασικές δραστηριότητες της ASPEA συνδέονται με την κατάρτιση νέων, εκπαιδευτικών και ενηλίκων σε βασικά θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), όπως η προστασία των πόρων (νερό, έδαφος, βιότοποι και βιοποικιλότητα, γεωργία, δάση και δασοκομία και βιώσιμοι τρόποι παραγωγής), η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η ανάλυση και η αποτίμηση του εδάφους, η περιβαλλοντική οικονομία και η κοινωνιολογία, καθώς και οι περιβαλλοντικές πολιτικές σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών, μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών πλαισίων.

Η ASPEA στοχεύει με τη δραστηριότητά της σε όλα τα κοινά, εκπαιδεύοντας παιδιά, νέους και ενήλικες, από όλες τις προελεύσεις και τα επαγγέλματα, προσπαθώντας να διαμορφώσει επαγγελματίες, υποστηρικτές και διαφωτισμένους πολίτες σχετικά με τις ανησυχίες που αφορούν όλα τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα και προκλήσεις. Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της, δηλαδή να διασφαλίσει ότι οι κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές, δραστηριότητες και πόροι μεταφέρουν το κατάλληλο μήνυμα του συμβιβασμού των αναγκών της ανθρώπινης ανάπτυξης με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, η ASPEA συνάπτει συνεργασίες με κάθε είδους σχετικούς οργανισμούς, στην Πορτογαλία, στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

 • Website
 • Facebook
 • YouTube
ASPEA_Original.png
CML_Vertital_positivo.png

Δήμος Lousada

Ο Δήμος της Lousada είναι ένας φορέας τοπικής δημόσιας διοίκησης που διαχειρίζεται μια περιοχή 96 km2 με περίπου 50.000 κατοίκους στη Βόρεια Πορτογαλία. Αυτή η πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε μια περιαστική περιοχή, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξή της, την ποιότητα ζωής και την παιδεία και την ιδιότητα του πολίτη. Έτσι, η αποστολή του Δήμου είναι να καθορίζει κατευθυντήριες στρατηγικές και να εκτελεί τις τοπικές πολιτικές που προκύπτουν μέσω μέτρων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς μας, προωθώντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιοτικών υπηρεσιών.

Από το 2015, ο Δήμος έχει εφαρμόσει μια καινοτόμο και πρωτοποριακή ατζέντα βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας όλους τους τύπους ενδιαφερομένων στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών: ιδιωτικές εταιρείες, ενορίες, σχολεία, ΜΚΟ κ.λπ. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα μετατοπίστηκε προς περιβαλλοντικές δράσεις, με τοπικά προγράμματα προστασίας της φύσης και κινητοποίησης του κοινού για το περιβάλλον.

Επίσης, στην περιοχή έχουν γίνει παρεμβάσεις για την προστασία των περιοχών προτεραιότητας για τη βιοποικιλότητα, τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών. Επίσης, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκτάσεων συμμετέχουν σε βιώσιμα προγράμματα που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και τη δασοκομία στο πλαίσιο φιλικών προς το περιβάλλον, επικερδών επιλογών διαχείρισης που συμβάλλουν άμεσα σε μια κυκλική οικονομία πολλαπλών ενδιαφερομένων σε τοπικό επίπεδο. Η πράσινη διακυβέρνηση αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Lousada και ελπίζουμε ότι το έργο αυτό θα συμβάλει σε μια πιο συνειδητή και αποτελεσματική λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.

 • Website
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Whatsapp
 • issuu

Δήμος Soto del Real

Το Soto del Real είναι ισπανικός δήμος στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδρίτης. Έχει πληθυσμό 9.091 κατοίκους και βρίσκεται μέσα σε 3 φυσικούς δρυμούς με σημαντικότερο από αυτούς το Εθνικό Πάρκο Sierra del Guadarrama. Βρίσκεται 42 χιλιόμετρα από την πόλη της Μαδρίτης, σε υψόμετρο 921 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι μια τουριστική πόλη κυρίως λόγω του πανέμορφου περιβάλλοντος που την περιβάλλει, με πολλά διαφορετικά φυσικά τοπία, όπως βοσκοτόπια και δάση προσαρμοσμένα στις διαφορετικές βιοκλιματικές περιοχές με υψόμετρα που κυμαίνονται από 900 μέτρα στη χαμηλότερη περιοχή έως πάνω από 2.000 μέτρα στα βουνά.

Εκτός από το εντυπωσιακό σκηνικό του Soto del Real, είναι επίσης ιδιαίτερα επισκέψιμο λόγω του αδιάκοπου ρυθμού των δραστηριοτήτων διαφόρων ειδών, όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η βιωσιμότητα, η νεολαία, η ισότητα, η γαστρονομική προσφορά, μεταξύ άλλων. Όσον αφορά το θέμα της βιωσιμότητας, το Soto del Real είναι ένας πρωτοπόρος δήμος όπου πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις, όπως: κοινοτική και οικιακή κομποστοποίηση, δενδροφύτευση με γείτονες και σχολεία, προώθηση της ανακύκλωσης στο σημείο συλλογής στα σχολεία, προώθηση των δημόσιων μεταφορών και της χρήσης ποδηλάτων με πολλαπλούς ποδηλατόδρομους και κοινωνικό εργαστήριο ποδηλάτων, ομάδα εγγύτητας και οικολογικής κατανάλωσης, αυτοδιαχείριση των υδάτινων πόρων, επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων.

 • Website
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
Escudo (3).png

Leave No Trace 

Το Leave No Trace Ireland είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηθικής στην ύπαιθρο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προωθεί και να εμπνέει την υπεύθυνη αναψυχή στην ύπαιθρο μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και των συνεργασιών. Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν την ομορφιά και τη χαρά των υπαίθριων ταξιδιών και της αναψυχής, το συλλογικό μας σημάδι στο περιβάλλον και τις φυσικές του διεργασίες αυξάνεται. Τα σκουπίδια, η ρύπανση των υδάτων, η διατάραξη της βλάστησης, της άγριας ζωής, των ζώων και των άλλων ανθρώπων αποτελούν ενδείξεις της ανάγκης να αναπτυχθεί ένας εθνικός κώδικας χώρας που να προστατεύει τόσο τη φυσική όσο και την πολιτιστική κληρονομιά.

Το Leave No Trace Ireland λειτουργεί και στις 32 κομητείες της Ιρλανδίας και σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Το γραφείο μας βρίσκεται στο Westport Co. Mayo και έχουμε καταγεγραμμένη διεύθυνση στο Ιρλανδικό Συμβούλιο Αθλητισμού στο Δουβλίνο. Το Leave No Trace Centre for Outdoor Ethics έχει πλούσιο ιστορικό εργασίας με τη διεθνή κοινότητα, συνεργαζόμενο με ΜΚΟ, υπηρεσίες γης, κυβερνήσεις, εταιρείες και οργανώσεις που εξυπηρετούν τη νεολαία σε περισσότερες από 90 χώρες.

 • Website
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
2001173-LNT-LOGO-ver2.png

Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣΥΝΘΕΣΗΣ είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που δρομολογεί και υλοποιεί έργα θετικής κοινωνικής αλλαγής στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συμμετοχής των πολιτών, του ψηφιακού γραμματισμού και της ένταξης των μεταναστών. Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ είναι ίσως ο κορυφαίος φορέας στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο νησί. Μια από τις επιτυχίες του είναι η δημιουργία του "Hub Nicosia", ενός κέντρου συνεργασίας για οργανισμούς με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε διαφορετικές και ευάλωτες ομάδες με στόχο να τις βοηθήσει να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν μια ικανοποιητική και παραγωγική ζωή. Ως πάροχος ΕΕΚ, η ΣΥΝΘΕΣΗΣ παρέχει επίσης προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, ιδίως σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, όπως παιδιά, γυναίκες, μετανάστες και πρόσφυγες, άτομα με μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες, νέους και μακροχρόνια άνεργους.

 • Website
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
SYNTHESIS-LOGO-RGB.png
bottom of page